Ευκαιρίες Καριέρας


   

 

Σύμβουλος Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Εισερχόμενων Κλήσεων

Κωδικός θέσης: CCREP10

6ωρης Απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

περισσότερα

Σύμβουλος Τηλεφωνικών Πωλήσεων

Κωδικός θέσης: SREP08

6ωρης Απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

περισσότερα