Γιατί να κάνετε outsourcing


   

  • Γιατί θέλετε να επωφεληθείτε από την τεχνογνωσία, εμπειρία και εξειδίκευση ενός call center, παρέχοντας στους πελάτες σας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να παρελκύετε από την βασική σας δραστηριότητα.
  • Γιατί θέλετε να αποφύγετε, την επένδυση σε πάγιες δαπάνες, όπως κτήρια, γραφεία, τεχνολογικός εξοπλισμός (hardware, software), συντηρήσεις … κ.α.
  • Γιατί θέλετε να γλυτώσετε, την επένδυση σε χρόνο και χρήματα, για εξεύρεση κατάλληλου προσωπικού, πρόσληψη και διαχείριση μισθοδοσίας, εκπαίδευση, παρακολούθηση της απόδοσης, επανεκπαιδεύσεις, … κ.α.
  • Γιατί θέλετε να έχετε την δυνατότητα, να παρέχετε στους πελάτες σας εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο.
  • Γιατί θέλετε να έχετε στην διάθεση σας, όλα τα κανάλια πώλησης για να αυξήσετε το πελατολόγιο σας.
  • Γιατί θέλετε να εξυπηρετείτε τους πελάτες σας, άμεσα και ποιοτικά, ακόμα και σε περιόδους ιδιαίτερης αιχμής του τηλεφωνικού κέντρου.
  • Γιατί θέλετε να εξασφαλίσετε το επίπεδο των υπηρεσιών σας σταθερό και υψηλό, χωρίς να αυτό να επηρεάζεται από ασθένειες, απουσίες, άδειες και παραιτήσεις προσωπικού.
  • Γιατί δεν θέλετε να κάνετε τις μακροχρόνιες επενδύσεις που απαιτούνται για την αποτελεσματική δημιουργία και λειτουργία της τηλεφωνικής σας καμπάνιας.
  • Γιατί για εσάς, η κάθε επικοινωνία με τον πελάτη σας είναι πολύ σημαντική.
  • Γιατί για την e-value, η κάθε επικοινωνία με τον πελάτη σας είναι πολύ σημαντική.