Τεχνολογική Υποδομή & Εγκαταστάσεις


   

 

  • 3.800.000 κλήσεις τον μήνα
  • 3.700 τ.μ. call center site Ξάνθης
  • 3.500 τ.μ. call center site Αθήνας
  • Απασχόληση έως και 3.300 agents

 

Η e-value A.E. προσφέρει σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες αμφίδρομης επικοινωνίας με τους πελάτες, χρησιμοποιώντας τις ευκολίες που παρέχει η ψηφιακή τεχνολογία και οι κτιριακές της εγκαταστάσεις, σε συνδυασμό με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό,